Menu

Glej EUROBASKET 2022 z nami in osvoji košarkarsko žogo Luka Dončić

    30 Avg 2022
Glej EUROBASKET 2022 z nami in osvoji košarkarsko žogo Luka Dončić

Nagrajenci v nagradni igri "GLEJ EUROBASKET 2022 Z NAMI IN OSVOJI KOŠARKARSKO ŽOGO LUKA DONČIĆ" so: Tamara Zajc, Tadej Novak in Maja Matuš Sušec.
Čestitamo! ????
P.S. Nagrajenci bodo o rezultatu obveščeni po elektronski pošti.
 
 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

»Glej EUROBASKET 2022 z nami in osvoji košarkarsko žogo Luka Dončić«

1. Organizator in namen nagradne igre

Organizator nagradne igre »Glej EUROBASKET 2022 z nami in osvoji košarkarsko žogo Luka Dončić« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija organizatorjevih lokalov Branibor club-pub, Nova Izba, Caffe Monaco, Terra caffe in Kea caffe (v nadaljevanju lokali).

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani organizatorja (http://www.branibor.com/nagradne-igre).

Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki v kateremkoli od organizatorjevih lokalov ob plačilu računa v višini (v času prenosa tekem) najmanj 20€ prejmejo nagradni kupon, katerrga čitljivo izpolnijo in oddajo osebju lokala. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Branibor d.o.o., (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

V kolikor v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 18 let, soglasje za sodelovanje poda skrbnik, roditelj oz. drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe. Izjava o soglasju za mladoletno osebo se poda ob prevzemu nagrade. V kolikor ob prevzemu nagrade skrbnik oziroma roditelj ali drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ne poda izjave o sodelovanju, se šteje, da soglasje za sodelovanje ni podano in se v takšnem primeru nagrada mladoletni osebi ne podeli.

3. Način sodelovanja

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, saj lahko v nagradni igri udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje sodelujejo na dva načina:

1. način: v kateremkoli od organizatorjevih lokalov ob plačilu računa (v času prenosa tekem) v višini najmanj 20€ prejmejo nagradni kupon, katerega čitljivo izpolnijo in oddajo osebju lokala. Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat.

2. način: do vključno 18. 9. 2022, na vpogled osebju Branibor cluba, Stanetova 29, 3000 Celje, prinesejo selfie posnet v vsakem od organizatorjevih lokalov (Branibor club, Nova Izba, Caffe Monaco, Terra caffe in Kea caffe), skupaj 5 selfijev in v zameno prejmejo nagradni kupon, katerega čitljivo izpolnijo in oddajo osebju lokala.
Udeleženci, ki bodo v nagradni igri sodelovali na 2. način lahko v nagradni igri sodelujejo samo enkrat.

4. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 1. septembra 2022, do 18. septembra 2022.

5. Nagrade

Nagrade so v vrednosti do 40 EUR, za katere se ne odvaja dohodnine:

- 3 x košarkarska žoga Luka Dončić

6. Žreb in podelitev nagrad

Nagrade, ki jih bodo prejeli nagrajenci, bomo podelili po opravljenem žrebu, ki bo potekal 19. septembra, na sedežu podjetja Stanetova 29, Celje. Žrebanje bo izvedeno med vsemi kuponi, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddani osebju lokalov organizatorja. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. V primeru, da je dvakrat ali večkrat izžreban isti nagrajenec se žrebanje ponovi.

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija za žreb, ki bo imenovana s strani organizatorja.

Nagrajenci lahko nagrade, 3x po 1 košarkarska žoga Luka Dončić, prevzamejo zgolj osebno, ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta in podpisu prevzemnega dokumenta, na naslovu organizatorja Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje, praviloma vsak delovnik med 9. in 14. uro, po predhodnem individualnem dogovoru oz. potrditvi na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Nagrad ni mogoče zamenjati, zahtevati njihove denarne protivrednosti in niso prenosljive.

Dobitniki/ce nagrad, se morajo vnaprej strinjati z objavo imena in priimka med nagrajenci.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 2. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

8. Izključitev odgovornosti

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel ob koriščenju nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagranec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.

10.Varovanje osebnih podatkov

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene trženjskih aktivnosti, tako da posreduje e-pošto na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Izžrebanec/ka organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so dostopna in na vpogled vsem udeležencem na organizatorjevi spletni strani (http://www.branibor.com/nagradne-igre).

13. Ostale določbe

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani, kjer so navedena pravila nagradne igre http://www.branibor.com/nagradne-igre). Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Celju, 1. 9. 2022

Organizator nagradne igre:
Branibor d.o.o.
Stanetova 29
3000 Celje

 

Pustite komentar

O nas

BraniborBranibor d.o.o.  je gostinsko podjetje z enaindvajsetletno tradicijo na področju nudenja gostinskih storitev. Smo eno izmed najuspešnejših, s kar petimi gostinskimi lokali pa tudi eno izmed največjih gostinskih podjetij v Celju in okolici.  več ...

Kontakt

Naši Lokali