Menu

Članska izkaznica

Zagotovite si svoje mesto na najboljših zabavah v srcu Celja s pridobitvijo Branibor Club članske izkaznice.
 
Članska izkaznica imetniku prinaša:

 • sprotno obveščanje o dogodkih
 • prost vstop ob vikendih
 • vabilo za prireditve na vabila
 • prednost pri nakupu vstopnic za prireditve z vstopnino

 
Pogoji za pridobitev in uporabo Branibor Club članske izkaznice:

 • polnoletnost
 • izpolnitev obrazca
 • slovensko državljanstvo
 • članska izkaznica ni prenosljiva
 • sočasna legitimacija z osebnim dokumentom pred vstopom s člansko izkaznico


Izjava o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti:


Branibor d.o.o., Stanetova 29, Celje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), vaših osebnih podatkov ne bo uporabljal ali delil na način, ki se razlikuje od opisanega v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti uporabnika.

 • Namen uporabe osebnih podatkov in drugih podatkov uporabnika:
  tako osebne podatke kot vse ostale podatke, ki jih pridobimo z namenom izvajanja storitve pridobitve in izdaje Branibor Club članske izkaznice, uporabljamo izključno in samo z namenom uporabe za izvedbo storitve. Uporaba teh podatkov pomeni zbiranje, obdelavo, analizo, primerjavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov z namenom izvedbe storitve. V okvir namena uporabe osebnih in drugih podatkov se vključuje uporaba teh podatkov z namenom komuniciranja, seznanjanja o spremembah in vseh ostalih informacijah, ki so lahko pomembne za samo kvaliteto izvedene storitve. Izjavljamo, da ne pridobivamo nobenih podatkov uporabnikov, ki ne bi bili v skladu z namenom, za katerega pridobivamo in uporabljamo osebne in druge podatke uporabnika. Njihova ustreznost z namenom uporabe podatkov se upošteva tako z vidika vsebine kot vidika obsega podatkov.
 • Varnost osebnih in drugih podatkov uporabnika:
  osebni podatki in drugi podatki uporabnika so v času uporabe ustrezno varovani.
 • Posredovanje osebnih in drugih podatkov uporabnika:
  nobenih podatkov uporabnika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, ne posredujemo nikomur, ampak jih uporabljamo izključno za doseganje namena, zaradi katerega smo jih pridobili.
 • Osebna privolitev preko oddaje obrazca:
  uporabnik z oddajo obrazca poda osebno privolitev za pridobitev, hranjenje in obdelavo njegovih osebnih in drugih podatkov s strani podjetja Branibor d.o.o., Stanetova 29, Celje, v skladu z namenom, navedenim predhodno. Obenem z oddajo obrazca uporabnik jamči za resničnost navedenih podatkov.

About us

BraniborBranibor d.o.o.  is a company with a 12-year tradition of providing catering services. With six restaurants and cafes, we are one of the most successful and largest catering companies in Celje and its surroundings.  more ...

Our Clubs

Newsletter